Lokaal werk

N-VA Wielsbeke maakt deel uit van de bestuursmeerderheid. Samen met de kartelpartner zorgt ze voor een transparant beleid.

De algemene kenmerken van dit beleid zijn een doordacht en beheerst investeringsbeleid. Dit met de bedoeling om de financiële gezondheid van onze gemeente zo goed mogelijk te houden. Daarnaast wordt via buurtvergaderingen en andere communicatievormen ervoor gezorgd dat de inwoners hun mening steeds kwijt kunnen over dit beleid. Zo krijgt het gemeentebestuur makkelijk zicht op de noden van zijn inwoners en kan het bijsturen of ingrijpen waar nodig.

Rik Buyse is naast Eerste Schepen van Wielsbeke ook verantwoordelijk voor financiën en begroting, Europese aangelegenheden, huisvesting en grondbeleid, industrie, lokale economie, Middenstand & KMO en patrimonium, daarnaast is hij provincieraadslid voor N-VA.  Stefaan Lambrecht en Vincent Herman zijn binnen het kartel gemeenteraadslid voor N-VA. Marianne Vancoillie is OCMW-raadslid voor de N-VA en zetelt eveneens in Mijn Huis. Zij waakt erover dat Wielsbeke een open en sociaal beleid voert. Dit met oog voor diegene die dit echt nodig hebben en correct als blijkt dat er ook andere oplossingen voor handen zijn.