Verkeer & Mobiliteit

Datum : 31/03/2015 

Titel : Minister Weyts ondersteunt nieuwe ontsluitingsweg Kanaalzone-West Ooigem 

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts maakt 600.000,00 EUR vrij voor de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg langs het kanaal in Ooigem.  

De aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg is meer dan welkom. Vlaams minister Ben Weyts speelt nu in op die nood. Hij maakt 600.000,00 EUR vrij voor de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg langs het kanaal in Ooigem. Kruispunten worden aangepast, een nieuwe rotonde ingeplant en vrijliggende fietspaden worden aangelegd.  

De geplande weg zal de industrie- en KMO-zone, die nog ontwikkeld moet worden, ontsluiten. De dorpskern van Ooigem wordt daardoor ontlast. De nieuwe weg zal langs de bedrijven Benelux, Crop’s  en Vanden Avenne lopen om dan via de Zwaantjesstraat uit te monden op een toekomstige rotonde in de Fabiolalaan. 

“Met deze weg slaan we twee vliegen in een klap”, zegt eerste schepen Rik Buyse, die bevoegd is voor Lokale Economie en Industrie. “Nieuwe KMO’s en bedrijven kunnen zich vestigen, wat leidt tot extra tewerkstelling in Wielsbeke. Het huidige en toekomstige vrachtwagenverkeer zal volledig afgeleid worden buiten het centrum van Ooigem naar de N382. Ook de fietser krijgt de nodige aandacht in dit dossier. De nieuwe weg krijgt een volledig afgescheiden fietspad langs beide kanten naar analogie met de Ooigemstraat, Breestraat en Ridder de Ghellinckstraat.” 

“Binnen deze legislatuur willen we nog de gescheiden fietspaden langs de Rijksweg naar Oostrozebeke realiseren. Rest ons dan nog de Heirweg en Wielsbeke wordt een toonvoorbeeld van aangepaste wegeninfrastructuur waarbij de nadruk wordt gelegd op veilig fietsen”, besluit een tevreden Rik Buyse. 

 

Datum : 31/03/2015 

Titel: Wielsbeeksestraat wordt heringericht 

In OC Leieland was er op maandag 23 februari veel volk voor de infovergadering over de riolerings- en herinrichtingswerken die gepland zijn in Ooigem. 

In de komen jaren zal Aquafin grote rioleringswerken uitvoeren in Ooigem. Deze zullen gebeuren in verschillende fases, aldus N-VA schepen Rik Buyse. Deze werken worden uitgevoerd van aan het sas tot het Sint-Brixiusplein en van de Kruishoek via de nieuwe ontsluitingsweg en Peter Benoitstraat , Wielsbeeksestraat tot de Desselgemsestraat. Samen met de rioleringswerken zal ook de herinrichting van Wielsbeeksestraat uitgevoerd worden. 

Het eerder voorop gestelde éénrichtingsverkeer in de Bavikhoofsestraat werd door het gemeentebestuur definitief afgevoerd. Het rondpunt wordt dus ook behouden enkel de verschillende toegangswegen naar het rondpunt worden lichtjes gewijzigd. Het rondpunt zal dus overzichtelijker en veiliger worden. 

Met de fiets zal het straks een stuk veiliger worden om door Ooigem te rijden doordat er in de Wielsbeeksestraat een deels afgescheiden en deels verhoogd fietspad komt en een middengeleider die het verkeer komende van Wielsbeke zal afremmen. In de Desselgemstraat komen er betere fietssuggestiestroken. 

Door deze rioleringswerken zullen regenwater en vuil water zoveel mogelijk dienen gescheiden te worden. Per afkoppeling zal de gemeente maximaal 750,00 EUR subsidiëren en een afkoppelingsdeskundige wordt aangesteld die inwoners zal begeleiden bij deze noodzakelijke werken. 

 

Datum : 12/03/2015 

 

Titel : Afsluiting N382/Molenstraat: “Algemeen belang primeert in deze moeilijke beslissing” (Burgemeester Jan Stevens) 

 

Op donderdagavond  12 maart vond in zaal Vogelsang een druk bijgewoonde info-vergadering plaats over de geplande afsluiting van het kruispunt N382 met de Molenstraat. Eerst gaf Humberto Van Nunen van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een korte geschiedenis van de N382: Deze expresweg dient voor een vlotte doorstroming van het verkeer van Ingelmuster tot de E17. Reeds van in het jaar 2000 werd er voorop gesteld  het kruispunt af te sluiten maar dit gebeurde toen niet omdat dit toen een heel heikel punt was. Nu uit metingen blijkt dat de verkeer op de N382 drukker en drukker wordt, is het AWV tevreden met de gezamelijke beslissing met het gemeentebestuur en de politiezone MIDOW om het kruispunt af te sluiten. Waarom geen nieuwe rotonde ? Omdat een teveel aan rotondes, tot files leidt aldus Humberto Van Nunen. 

 

54 ongevallen aan het kruispunt 

 

Na de uitéénzetting van het Agentschap  Wegen en Verkeer was het politiezone Midow die het woord nam: In het totaal gebeurden op dit kruispunt 54 ongevallen  waarvan 48 bij het oversteken van het kruispunt. Er vielen 74 lichtgewonden, 6 zwaar gewonden en er vielen ook 2 doden te betreuren. De vraag was ook vanuit de politiezone dit kruispunt af te sluiten en dit om verder maatschappelijk leed te vermijden. Ook in 2015 gebeurden reeds 4 ongevallen. 

 

“Geen populaire beslissing” 

 

Vanuit het gemeentebestuur  nam schepen van mobiliteit Filiep De Vos het woord: We beseffen dat de afsluiting een minder populaire beslissing is. We hebben alle pistes bekeken en de volledige afsluiting was de enige oplossing.  We hebben wel een aantal flankerende maatregelen genomen doordat er op een aantal plaatsen bijkomende bewegwijzering geplaatst wordt.  De minimale omweg zal maximum 1 km. zijn.  

 

Het kruispunt met de Molenstraat/N382 wordt dus afgesloten vanaf 1 juni, ook voor de fietsers in eerste instantie. Maar in de toekomst is het de bedoeling te werken met een beperkt sluis zodat de fietsers de N382 zouden kunnen oversteken. Dienst AWV deed eventueel het voorstel om te werken met een eiland in het midden van de weg zodat de fietsers veiliger de expresweg kunnen dwarsen. De bedoeling is in de toekomst eventueel een fietstunnel of fietsbrug te verkrijgen maar dat zal niet voor direct zijn. 

 

Afsluiting kruispunt N382/Molenstraat: “Geen inspraak van inwoners” en handelaars vrezen omzetverlies 

 

Niet iedereen in Wielsbeke is tevreden met de afsluiting van het kruispunt, dit bleek duidelijk op de info-avond. Handelaars vrezen omzetverlies en de kinderopvang vroeg wie haar zou vergoeden als ze failliet zou gaan. Veel aanwezigen deden zelf voorstellen: van een gedeeltelijke afsluiting tot flitspalen op de expresweg om de snelheid te verminderen ter hoogte van het kruispunt. Aanwezigen vonden het jammer dat de beslissing tot volledige afsluiting reeds genomen was en reeds gecommuniceerd werd zonder inspraak van de bewoners in de Molenstraat.  Maar er zijn ook voorstanders van de afsluiting. Eindelijk gedaan met de ongevallen en onze woning zal in waarde stijgen omdat er minder verkeer is,  gaf er iemand een opmerking. 

 

Datum 08/11:2014 

Titel : Inwoners organiseren straatfeest bij opening Stationsstraat 

Twee maanden eerder dan voorzien werd de heraangelegde Stationsstraat opengesteld voor het verkeer. In de Stationsstraat (de verbindingsweg tussen de Rijksweg en de N382) waren de werken voor de aanpassing van de gescheiden riolering en het vernieuwen van het wegdek gestart in augustus. Begin november waren de wegenwerken reeds voorbij.  Reden om een buurtfeest te organiseren op initiatief van de inwoners van de straat zelf.  Met medewerking van de gemeente Wielsbeke werd op zaterdag 8 november de straat officieel heropend door onze burgemeester en het schepencollege. Een receptie, muziek en een springkasteel voor de kleinsten mochten daarbij niet ontbreken. De werken kostten om en bij de 340.000,00 EUR. 

Van Ooigem tot Sint-Baafs-Vijve rijdt u op nieuwe wegen 

Sinds de kartellijst CD&V/N-VA aan de macht kwam in Wielsbeke (2007) werd er flink geïnvesteerd in het Wielsbeekse wegennet. Een pluim die we zeker op de hoed mogen steken van schepen van Openbare Werken Marc Debie. Zo kunt u zelfs vanaf de sasbrug in onze gemeente  Ooigem, naar Sint-Baafs-Vijve rijden op totaal vernieuwde wegen:  De Ooigemstraat, de heraanleg van de rotonde met de N382, de pas vernieuwde Stationsstraat, de nieuwe toplaag op de Rijksweg en de herinrichting van de dorpskern van Sint-Baafs-Vijve met de zone 30. 

Nieuws over dit onderwerp