Bibliotheek

Datum: 01/06/2016 

 

Titel: 200.000 euro subsidie voor bouw bibliotheek in kerk van Wielsbeke. 

 

Liesbeth Homans kent Wielsbeke eerste schijf van 200.000 euro subsidie toe voor bouw van nieuwe bibliotheek in de kerk van Wielsbeke. 

 

Zoals algemeen bekend is Wielsbeke bezig met de plannen voor een nieuwe bibliotheek. Deze bibliotheek komt in het centrum van de gemeente, namelijk deels in een te bouwen verdieping in de Sint-Laurentius kerk. Voor nevenbestemmingen van kerken voorziet de Vlaamse Regering subsidies. 
Voor de eerste fase van de werkzaamheden, namelijk het voorzien van een tussenverdieping in de kerk met een aparte toegang zodat kerk en bib volledig van elkaar gescheiden worden heeft de Vlaamse Regering bij monde van minister Liesbeth Homans een eerste subsidie van € 200.000,- toegezegd aan de gemeente Wielsbeke.  

‘Vandaag kreeg ik bericht van het Kabinet Homans dat de subsidies voor de eerste fase van de bouw, namelijk het tussenverdiep in de kerk, toegekend worden. Op een totale investering van € 593.000,- exclusief BTW krijgen we € 200.000,- van Vlaanderen!’ meldt ons een tevreden Schepen van Patrimonium Rik Buyse (N-VA) . ‘ De aanbesteding van de werkzaamheden kan nu zeer snel gebeuren! Voor de tweede fase , de nieuwbouw naast de kerk, hebben we ook een subsidiedossier klaar.’ Aldus de Schepen


Vincent Herman, voorzitter van de N-VA afdeling Wielsbeke is ook heel tevreden: ‘ Eindelijk zal Wielsbeke een bibliotheek krijgen de naam waardig, en dit in volle centrum! Dat de kerk nog steeds als kerk zal dienst doen, met een bibliotheek als nevenfunctie, deze beide activiteiten elkaar niet zullen storen, en het dak van de kerk hersteld wordt is een win-win situatie. Straks met de nieuwbouw als afsluiter wordt dit een prachtige realisatie voor alle Wielsbekenaren. We zijn tevreden dat Vlaanderen de gemeente financieel ondersteund om dit alles te realiseren en we op deze manier geen kerken hoeven te sluiten.’ Aldus de voorzitter.