Ruimtelijke ordening en wonen

Datum: 14/07/2016  

Titel: Aannemer inrichting dorpskern Sint-Baafs-Vijve failliet verklaard 

De aannemer Wegrovan die instond voor de heraanleg van het plein voor de kerk van Sint-Baafs-Vijve werd vorige week vrijdag failliet verklaard. De werken op het plein liggen daardoor voor onbepaalde tijd stil. Het gemeentebestuur moet op zoek naar een nieuwe aannemer voor de voltooiing van de werken. Het gemeentebestuur garandeert wel dat de hondenzwemming op de tweede zondag van oktober zeker kan plaatsvinden. 

 

Datum: 10/01/2016 

Titel : Dorpskern van Sint-Baafs-Vijve ondergaat metamorfose 

Eénmaal per jaar loopt de dorpskern van Sint-Baafs-Vijve volledig vol en dit op de tweede zondag van oktober tijdens de jaarlijkse hondenzwemming. Wie op zondag 9 oktober 2016 naar dit groot volksfeest komt, zal de dorpskern van Sint-Baafs-Vijve niet meer herkennen want deze ondergaat momenteel een ware metamorfose. De werken in de Leiestraat en de heraanleg van het dorpsplein voor de Sint-Bavokerk zijn reeds aangevat. Tegen half september moeten deze werken klaar zijn, zodat de Sint-Bavovrienden kunnen starten met de voorbereidingen voor de hondenzwemming van dit jaar. 

Minder parkeerplaatsen 

Op het nieuwe plein zullen er minder parkeerplaatsen zijn dan nu, enkele notelaars op het grasplein verdwijnen en aan de achterkant van zaal Den Aert komt er een aanlegsteiger. 

In januari 2017 start de volgende fase met de heraanleg van de Sint-Bavostraat. De voetpaden verdwijnen en de weg wordt heraangelegd in platines. Er komt ook een gescheiden rioleringsstelsel, het afvoerwater van daken en overlopen van regenputten van de woningen zal voortaan rechtstreeks afgevoerd worden naar de oude Leie. 

Ook de parking op de hoek van de Vlasstraat en de Sint-Bavostraat zal heraangelegd worden maar een exacte datum voor de start van deze werken is nog niet bekend. 

Oplaadpalen elektrische auto’s 

Tijdens de bewonersvergadering in januari in zaal Den Aert vroeg onze Wielsbeekse N-VA-voorzitter Vincent Herman of men één of meerdere laadpalen voor elektrische auto’s kon plaatsen op het nieuwe plein. Als gemeentebestuur moeten we durven in de toekomst kijken’, aldus onze voorzitter. ‘Nu rijden er nog amper elektrische auto’s maar binnen een paar jaar kan dit helemaal anders zijn. Bezoekers van het André Demedtshuis, de kerk of Den Aert moeten dan de mogelijkheid hebben om hun auto op te laden. 

Het gemeentebestuur beloofde alvast 1 oplaadpaal te voorzien. 

 

 

 

 

Datum : 30/09/2015 

Titel: Groenzones Bloemen- en Granenwijk blijven groen. 

 

 
Tijdens de gemeenteraad van juli werd het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Hernieuwenburg voorlopig vastgesteld. Daarin werd ondermeer voorgesteld om de groenzones in de Bloemen- en Granenwijk een nieuwe bestemming te geven, zo zou de groenzone tussen de twee wijken deels verkaveld worden. 

 

Petitie 

 

Dit was echter niet naar de zin van de bewoners van beide wijken en enkele begonnen een petitie met de vraag om beide groenzones te behouden. Tijdens de infovergadering van 24 augustus liet het schepencollege weten dat het hiermee akkoord is daar er bij de bewoners van deze wijken geen draagvlak is om deze groenzones deels te verkavelen. De groenzones tussen en op beide wijken worden dus integraal behouden.  

 

 

Datum 30/04/2015 

Titel: Tegen 2030 telt Wielsbeke ruim 9.800 inwoners 

 

In onze gemeente zijn er de laatste jaren een aantal nieuwe verkavelingen bijgekomen en doordat Wielsbeke een natuurlijke aangroei kent, dit wil zeggen dat er meer mensen geboren worden dan dat er overlijden, zal volgens de studiedienst van de Vlaamse regering Wielsbeke in 2030 ruim 9.800 inwoners tellen. Een nieuwe verkaveling is bijvoorbeeld in de Spaanderstraat waar de bouw voorzien is van 44 nieuwe woningen.

Nieuws over dit onderwerp

Nieuwe KMO-zone op oude Unilin-site

In Ooigem zijn vandaag de afbraakwerken begonnen van de oude site Unilin in de Schaapsdreef. Er komt een nieuwe bedrijvenzone met ook de mogelijkheid tot wonen met zicht op het kanaal Roeselare-Leie …