Grote waterwerken gepland langs de Leie te Sint-Baafs-Vijve

Op 2 mei 2018, over deze onderwerpen: Lokale economie, Milieu, Ruimtelijke ordening en wonen

Om onze waterwegen geschikt te maken voor grotere vaartuigen, dienen heel wat aanpassingen te gebeuren. De komende jaren staan dan ook heel wat werken gepland in zowel Wielsbeke, Waregem als Zulte.

Om duwkonvooien tot 190 meter lang vlot te laten doorvaren, moeten de sluizen groot genoeg zijn. De bestaande sluis in Sint-Baafs-Vijve is momenteel niet groot genoeg en wordt dus volledig vernieuwd. Tegelijk moeten bedrijven de mogelijkheid krijgen om hun ambities in Vlaanderen te verwezenlijken. Dat kan alleen met een performant netwerk van waterwegen, dat ook grotere schepen toelaat. De River Terminal in Wielsbeke wordt gerenoveerd en uitgebreid. Zo wordt Vlaanderen een sterkere economische speler en creëren we kansen voor werkgelegenheid.

Daarnaast zijn op vele plaatsen de oevers van de gekanaliseerde Leie beschadigd. Deze oevers worden hersteld op een natuurvriendelijke manier.

Nieuwe sluis voor Sint-Baafs-Vijve

Seine Schelde Vlaanderen is een grootscheeps binnenvaartproject van de Vlaamse Waterweg NV, dat steun geniet van de Europese Unie. Het project wil van de binnenvaart een volwaardig alternatief maken voor goederenvervoer op de weg. Minder drukke wegen, meer veiligheid en een schoner milieu zijn het resultaat. Onze waterwegen moeten verder uitgebouwd worden om schepen met een groter laadvermogen een vlotte doorgang te verlenen tussen Seine en Schelde. De huidige sluis in onze gemeente is te klein voor deze grotere schepen en dus moet er een nieuwe sluis gebouwd worden. Deze komt niet op dezelfde plaats als de oude sluis maar wel in de onmiddellijke omgeving. Dit is noodzakelijk omdat tijdens het bouwen van de nieuwe sluis, de bestaande sluis in gebruik moet blijven om scheepvaartverkeer verder mogelijk te maken. Na ingebruikname van de nieuwe sluis wordt de oude volledig afgebroken.

Stuw en vispassage op de oude Leie-arm

Naast het bouwen van een nieuwe sluis, staan er nog wat andere werken gepland in Sint-Baafs-Vijve. Zo wordt de bestaande stuw op de oude Leie-arm gerenoveerd. Deze stuw regelt het waterpeil van de Leie in Sint-Baafs-Vijve. Daarnaast komt er ook een vispassage zodat vissen de stuw in de toekomst vlot kunnen passeren.

Aanleg van de omgeving

Door de verbreding van de waterweg ter hoogte van de nieuwe sluis, zullen het jaagpad en de beek enkele meters moeten opschuiven. Naast de gracht komt een groenstrook met bomen. Verder wordt er ook een nieuw gebouw gebouwd om de sluis te kunnen bedienen en om reserve-onderdelen te stockeren.

Verdieping van de Leie en nieuwe kaaimuren

De Leie in Sint-Baafs-Vijve is momenteel 3,50 meter diep. Dit is niet diep genoeg om grotere schepen te laten varen en dus is een verdieping van 1 meter nodig. Door die verdieping zullen de bestaande oevers en kaaimuren niet langer stabiel zijn en moeten ze aangepast worden. Op het eiland D'Hooie werd het afgelopen jaar al volop gewerkt aan een nieuwe over. Er komt een nieuwe kaaimuur die de toegang tot de huidige sluis verbreedt. Dit is noodzakelijk aangezien er tijdens de bouw van de nieuwe sluis ruimte op het water wordt ingenomen. De nieuwe kaaimuur is zo goed als afgewerkt en zorgt er dus voor dat de huidige sluis steeds toegankelijk blijft tijdens de werken.

De werken aan de kaaimuur ter hoogte van het bedrijf Leievoeders zijn eveneens begin dit jaar gestart. Ook de andere kaaimuren en oevers komen tijdens de werken nog aan de beurt.

Meer info: www.seineschelde.be

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is