Voorontwerp brug Ooigem-Desselgem eind 2016 verwacht

Op 3 oktober 2016, over deze onderwerpen: Lokale economie, Verkeer & Mobiliteit

OOIGEM/DESSELGEM – Eind dit jaar zal het voorontwerp van de nieuwe brug tussen Ooigem en Desselgem beschikbaar zijn. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) na een parlementaire vraag aan minister van Mobiliteit en Openbare werken Ben Weyts (N-VA). De brug over de Leie moet in het kader van de Seine-Scheldeverbinding verhoogd worden om een vrije hoogte van zeven meter te bekomen.

 

Het Seine-Scheldeproject moet een vlotte binnenvaartverbinding voor grote schepen met drie lagen containers tussen de bekkens van de Seine en de Schelde mogelijk maken. In Vlaanderen loopt het traject in hoofdzaak via de Leie en de Ringvaart rond Gent naar het kanaal Gent-Terneuzen.

 

“Om vrachtschepen met drie lagen containers door te laten is een vrije hoogte van 7 meter nodig”, aldus Bert Maertens. De brug tussen Ooigem en Desselgem is momenteel te laag en moet dus nog worden vernieuwd. Deze werken zijn gepland in 2019. Het voorontwerp zal eind dit jaar beschikbaar zijn. “Ook zal er tegen dan meer duidelijkheid zijn over de kostprijs - die vandaag geraamd is op 2.120.000 euro - en over de verdere timing.” De inventarisatie van de projectgegevens en de nodige bijkomende topografische opmetingen zijn ondertussen uitgevoerd en verwerkt. De eerste voorstellen voor het voorontwerp van de nieuwe brug zijn in opmaak bij het studiebureau en vormen het voorwerp van nader overleg tussen Waterwegen en Zeekanaal en de stad Waregem, de gemeente Wielsbeke en andere stakeholders.

 

Verkeerstellingen

 

Op de brug Ooigem-Desselgem werden de afgelopen jaren geen verkeerstellingen uitgevoerd. “Nochtans is dit nodig om een objectief beeld te krijgen van het gebruik van de brug. In nauw overleg met de betrokken gemeentebesturen worden er daarom deze maand nog verkeerstellingen georganiseerd. Tevens zal met de stad Waregem en de gemeente Wielsbeke bekeken worden hoe de mobiliteitsimpact van de herbouw van de brug en de bijhorende omgevingswerken kan geminimaliseerd worden tijdens de uitvoering”, besluit Bert Maertens.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is