Aurélie Vermeir

25 jaar, drie jaar getrouwd met Jonas Boone en sinds kort mama van Margaux (18 april 2018). Sedert twee jaar werkzaam als raadgever Economie op het kabinet van Minister-President Geert Bourgeois waar ik het luik Economie en Werk opvolg. 

Sinds mijn jeugd volg ik het politiek gebeuren. Het was dan ook een logische keuze om meteen na mijn intrede in de gemeente me aan te sluiten bij de N-VA Wielsbeke en zo als bestuurslid actief betrokken te zijn. Er is nood aan een objectief, open en niet-verzuild bestuur dat aan alle inwoners aandacht besteedt met een visie en niet alleen tot aan de volgende verkiezingsronde. Het politiek gebeuren heeft ook in onze gemeente nood aan een levendig debat.

Samen moeten we blijven verder bouwen aan een integrale gemeente waar het goed is om te leven, te wonen en te werken en waar te stem van iedere burger wordt gehoord. Niet alleen voor onze generaties maar ook voor de volgende generaties in onze mooie gemeente aan de leie.