Stefaan Lambrecht

Lid van o.a. de gemeenteraad, de milieuraad, het beheersorgaan van de bibliotheek en van de raad van bestuur voor Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA).