Dorpskern van Sint-Baafs-Vijve ondergaat metamorfose

Op 10 januari 2016

Eénmaal per jaar loopt de dorpskern van Sint-Baafs-Vijve volledig vol en dit op de tweede zondag van oktober tijdens de jaarlijkse hondenzwemming. Wie op zondag 9 oktober 2016 naar dit groot volksfeest komt, zal de dorpskern van Sint-Baafs-Vijve niet meer herkennen want deze ondergaat momenteel een ware metamorfose. De werken in de Leiestraat en de heraanleg van het dorpsplein voor de Sint-Bavokerk zijn reeds aangevat. Tegen half september moeten deze werken klaar zijn, zodat de Sint-Bavovrienden kunnen starten met de voorbereidingen voor de hondenzwemming van dit jaar.

Minder parkeerplaatsen

Op het nieuwe plein zullen er minder parkeerplaatsen zijn dan nu, enkele notelaars op het grasplein verdwijnen en aan de achterkant van zaal Den Aert komt er een aanlegsteiger.

In januari 2017 start de volgende fase met de heraanleg van de Sint-Bavostraat. De voetpaden verdwijnen en de weg wordt heraangelegd in platines. Er komt ook een gescheiden rioleringsstelsel, het afvoerwater van daken en overlopen van regenputten van de woningen zal voortaan rechtstreeks afgevoerd worden naar de oude Leie.

Ook de parking op de hoek van de Vlasstraat en de Sint-Bavostraat zal heraangelegd worden maar een exacte datum voor de start van deze werken is nog niet bekend.

Oplaadpalen elektrische auto’s

Tijdens de bewonersvergadering in januari in zaal Den Aert vroeg onze Wielsbeekse N-VA-voorzitter Vincent Herman of men één of meerdere laadpalen voor elektrische auto’s kon plaatsen op het nieuwe plein. Als gemeentebestuur moeten we durven in de toekomst kijken’, aldus onze voorzitter. ‘Nu rijden er nog amper elektrische auto’s maar binnen een paar jaar kan dit helemaal anders zijn. Bezoekers van het André Demedtshuis, de kerk of Den Aert moeten dan de mogelijkheid hebben om hun auto op te laden.

Het gemeentebestuur beloofde alvast 1 oplaadpaal te voorzien.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is