N-VA laakt afname van de brandweerkosten bij de getroffen West-Vlaamse gemeentes

Op 28 november 2014

"Een totaal gebrek aan transparantie en oneerlijke verdelingssleutels ligt hiervoor aan de basis"

West-Vlaanderen / Wielsbeke / Alveringem / Jabbeke – N-VA laakt de afname van de brandweerkosten bij de West-Vlaamse gemeentes. De West-Vlaamse N-VA-fractie in de provincieraad gaat niet akkoord dat de getroffen gemeentes moeten opdraaien omwille van een totaal gebrek aan transparantie en oneerlijke verdelingssleutels. Bijvoorbeeld de gemeente Wielsbeke, waar provincieraadslid Rik Buyse ook schepen van financiën is, betaalt € 586.000,- extra voor afrekening brandweerkosten 2006 – 2010.

Provincieraadslid Rik Buyse foetert: “Alhoewel de gemeenteraad van Wielsbeke unaniem verzet heeft aangetekend bij de gouverneur met betrekking tot de afrekening van brandweerkosten periode 2006 tot 2010 werd het bedrag 10 dagen geleden van de gemeenterekening afgenomen. Laat het duidelijk zijn: in deze periode werden reeds grote voorschotten van de gemeenterekening afgenomen. Dit gaat hier om een definitieve afrekening. Volgend jaar volgt nog een verrekening over de jaren 2011 tot 2013!”

Ondanks protest, ook in de provincieraad van april dit jaar, tijdens het vragenuurtje aan de gouverneur, over het totaal gebrek aan transparantie en oneerlijke verdelingssleutels, hebben alle West-Vlaamse gemeenten betaald (bedrag wordt automatisch afgenomen van de rekening).

“Deze kost was niet gebudgetteerd, bij geen enkele gemeente trouwens, gezien de cijfers dit jaar maar bekend werden. Er volgt nog een 2e afrekening volgend jaar, ook dit bedrag is niet bekend. Voor Wielsbeke mogen we nog op een paar € 100.000,- extra rekenen. Hoe kan je dan in hemelsnaam een budget en meerjarenplanning opmaken als je met dergelijke afrekening geconfronteerd wordt?”, vraagt Buyse zich af.

Onder andere de gemeentes Wielsbeke, Alveringem en Jabbeke hebben dan ook een advocaat onder de arm genomen en een zaak aangespannen bij de Raad van State. Vele andere steden en gemeenten volgen.

Voor alle duidelijkheid wil de N-VA erop wijzen dat de gouverneur optreedt als vertegenwoordiger van Binnenlandse Zaken. Brandweer op zich is geen provinciale bevoegdheid.

Brandweerkosten

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is