N-VA WIELSBEKE BLIJ MET SUBSIDIËRING AFBRAAKWERKEN

Op 11 juli 2013

 

Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters heeft op 4 juli 2013 een ministerieel besluit getekend dat een subsidie toekent voor de afbraak van een voormalige vlasfabriek in Ooigem.

 

De Vlaamse overheid zal  82.834,11 euro van de kosten voor de   sanering van de site subsidiëren.

Het saneringsproject betreft de sloop van een leegstaande en verwaarloosde voormalige vlasfabriek in de Schaapsdreef 3 in het centrum van Ooigem, met het oog op het bouwen van negen woningen.  

Het project is volgens het gewestplan Roeselare-Tielt gelegen in woongebied. Het maakt deel uit van het RUP Kanaalzone, goedgekeurd op 30 juli 2009, en gesitueerd in de zone “residentieel woongebied”.


Het subsidiedossier werd goedgekeurd in het kader van de bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimtes. Philippe Muyters: “Het is een goede zaak dat we als Vlaamse overheid ons steentje bijdragen aan de bestrijding van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen. Dit project maakt het mogelijk een restperceel pal in het dorpscentrum een nieuwe bestemming te geven. Het nieuwbouwproject zal nieuwe bewoners aantrekken en ook het straatbeeld verfraaien.”

 

Ook N-VA Wielsbeke is tevreden: Rik Buyse (1e Schepen): “ Een ‘kanker’ verdwijnt uit het  Ooigemse centrum en 9 gezinnen zullen zich kunnen vestigen in de Schaapsdreef die nu het residentiële karakter krijgt die ze verdient. Met de nieuwe ontsluitingsweg die Unilin Ooigem, de geplande ambachtelijke zone, de bedrijven Benelux, Crop’s en Vandenavenne een nieuwe uitweg biedt, weg van het centrum van Ooigem, is dit een dubbelslag. Vrachtwagens worden gebannen uit de dorpskern , met een opwaardering van de omgeving. Anderzijds worden mogelijkheden geschapen voor nieuwe ambachtelijke- en industriële  activiteit met een ontsluiting buiten het centrum van de gemeente.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is