GRUP Den Aert moet dorpskern van Sint-Baafs-Vijve opwaarderen

Op 16 juli 2013

Op maandag 15 juli vond in zaal Den Aert te Sint-Baafs-Vijve een informatievergadering plaats over het gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Den Aert.
Alle inwoners wonende, tussen ten zuiden van Rijksweg en de Oude Leiearm, waren uitgenodigd door het gemeentebestuur. Het opzet van GRUP Den Aert zijn de plannen met de Oude Leiearm, rivierherstel langs de Leie door ondermeer de aanplanting van het nieuwe bos, de herinrichting van het kerkplein van Sint-Baafs-Vijve, de uitbreiding van Den Aert, een kwalitatief woonuitbreidingsgebied en de reconversie van de site ‘vlasroterij’.
In de gemeenteraadszitting van 27 juni laatstleden werd het GRUP Den Aert voorlopig aangenomen door de gemeenteraad. De definitieve vaststelling zal gebeuren in het najaar waarna eind 2013 de goedkeuring moet volgen van de deputatie.

GRUP Den Aert voorziet ondermeer in de herinrichting van het kerkplein

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is