FINANCIELE TOESTAND GEMEENTE WIELSBEKE

Op 24 oktober 2013

 

Sedert 2010 zien we ondanks een stijging van ons Kadastraal Inkomen een verminderde uitbetaling van inkomsten uit onroerende voorheffing, de zogenaamde opcentiemen. De inkomsten uit opcentiemen is voor Wielsbeke heel belangrijk. In een doorsnee Westvlaamse gemeente maakt dergelijke belasting ongeveer 20 à 25% uit van de totale inkomsten. Voor Wielsbeke, met zijn vele industrie en KMO, is dit meer als 40%. Neem dat je daarvan elk jaar op rij een stuk van tekort krijgt en je ziet automatisch de impact op de resultaten.

Sedert 2010 stellen we inderdaad vast dat dit bedrag vermindert, met uitschieter in 2011, waar we slechts € 3.758.110,41 ontvangen, zowat € 460.000,- minder dan het jaar voordien, een bedrag lager dan 2008! Bij navraag bij FOD Financiën en de Belastingsdienst Vlaanderen blijkt dat de wet op de privacy hen verhindert om deze gegevens ter beschikking te stellen. Eventuele tekorten worden normaal het jaar erop verrekend. Maar tot onze verwondering  werd voor 2012 slechts € 3.325.116,53 in rekening gebracht, een cijfer dat ons terugvoert naar begin de jaren 2000!

De uitleg in 2012 omtrent dit fenomeen  ging verloren in een bitse verkiezingscampagne waar het huidige bestuur wanbeleid werd verweten. Cijfers zijn cijfers en aan de hand van cijfers moet je het budget opstellen. Wielsbeke was een ‘goedkope’ gemeente met een tarief van 1200 opcentiemen, op de laatste gemeenteraad werd er beslist het tarief op te trekken naar 1600, wat binnen gemeenten en steden met een ietwat vergelijkbaar  sociaal en economisch weefsel, een gangbaar tarief is. Wielsbeke was echter één van de eerste gemeenten in Vlaanderen dit te doen.

Via het kabinet van Vlaams minister van Financiën Philippe Muyters hebben we onze eigen berekeningen kunnen voorleggen en kregen we nu de correcte info. Blijkt nu, alles schriftelijk gestaafd vanuit de Vlaamse Belastingsdienst, dat we voor 2011 wegens te late inkohiering een bedrag van € 908.085,60 niet hebben ontvangen. Voor 2012 is dit al een bedrag van € 1.213.782,90 (vlgs gegeven cijfers kan dit nog licht variëren )!  Bij de Vlaamse Belastingdienst had men blijkbaar de inkohiering van een van de grootste bedrijven geblokkeerd om een en ader te onderzoeken. Door een menselijke fout werd die blokkering niet opgeheven, wat uiteraard zijn effect had in de inkomsten van de gemeente. Intussen werd alles gedeblokkeerd en zal de inkohiering gefaseerd verrekend worden in onze gemeentefinanciën. Wielsbeke zal dus de komende jaren gecompenseerd worden voor de bedragen die we misgelopen hebben.

Als we de juiste cijfers nu kennen en waar de gemeente recht op heeft komen we natuurlijk tot een heel andere situatie dan gepresenteerd in de rekening 2011 en 2012. Laat me toe hier wat cijfers op los te laten:

Rekening zoals gepresenteerd:

2011

Resultaat van het dienstjaar (rekening)

-1.248.896,84 €

 

Alg. begrotingsresultaat van het vorig jaar

+1.904.806,21 €

 

Alg. begrotingsresultaat gewone dienst

+   655.909,37 €

2012

Resultaat van het dienstjaar (rekening)

-1.233.080,00 €

 

Alg. begrotingsresultaat van het vorig jaar

+   655.909,37 €

 

Alg. begrotingsresultaat gewone dienst

-577.170,63 €

 

 

 

 

 

Gecorrigeerde cijfers met info Belastingsdienst Vlaanderen:

2011

Resultaat van het dienstjaar 

-340.811,24€

 

Alg begrotingsresultaat vh vorig jaar

+1.904.806,21€

 

Alg. begrotingsresultaat gewone dienst  

+ 1.563.994,97€

2012

Resultaat van het dienstjaar

-19.297,10€

 

Alg. begrotingsresultaat vh. Vorig jaar     

+1.563.994,97€

 

Alg. begrotingsresultaat gewone dienst     

+1.544.697,87€

 

 

 

 

Dit geeft natuurlijk een totaal ander plaatje, ipv rood schrijven we blauw!

 

Vanaf 2013 zien we een stijging van de inkomsten uit onroerende voorheffing ten opzichte van 2012. We hebben cijfers doorgekregen van het totaal, maar hier moet nog het aandeel Vlaams Gewest en Provincie worden afgetrokken. Spijt onze vraag naar het nettobedrag voor Wielsbeke hebben we nog steeds die uitsplitsing niet ontvangen. Ruw geschat ligt de meerinkomst op € 1.200.000,-.

De vraag die iedereen nu stelt : was de belastingsverhoging nodig? Het antwoord is ja, het werd krap, maar moest er zoveel verhoogd worden? We gaan hier als lokaal bestuur onze verantwoordelijkheid opnemen, een stuk van de meeropbrengsten zullen we aanwenden voor  versnelde schuldaflossing, en waar we misschien de eerste gemeente waren om de opcentiemen te verhogen (ondertussen volgen vele andere, ook gemeenten waar het tarief al een stuk hoger was)zullen we onze afspraak met de bedrijven , via Voka, ook nakomen, en de eersten zijn om tijdens deze legislatuur de belastingen weer te verlagen. Zoals steeds zullen we hierin heel transparant zijn.

We vragen : correcte betaling van het deel wat de gemeente toekomt.  Dit is de basis voor een goede budgetopmaak. Lokale overheden moeten op correcte informatie en gegevens van de andere overheden kunnen rekenen.

We doen : - de ingezette besparingspolitiek wordt verder gezet, de personeelskost moet onder de 30% van de totale kost blijven, de leningslast wordt verder teruggeschroefd . Streven is naar een maximale leninglast van  € 1.000.000,- /jaar voor deze legislatuur. Autofinancieringsmarge moet voldoende zijn (en is nu ook toereikend) om het investeringsprogramma af te werken.

 

Conclusie : Wielsbeke is en blijft een financieel gezonde gemeente.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is