Schepencollege voorstander van integraal behoud groenzones Bloemen- en Granenwijk.

Op 24 augustus 2015

Tijdens de gemeenteraad van juli werd het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Hernieuwenburg voorlopig vastgesteld. Daarin werd ondermeer voorgesteld om de groenzones in de Bloemen- en Granenwijk een nieuwe bestemming te geven. Gelet op de vraag van de buurtbewoners om beide groenzones te behouden, liet het schepencollege tijdens de infovergadering van 24 augustus weten dat het hiermee akkoord is.
Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) regelt de ruimtelijke planning van een bepaalde zone in de gemeente. Een RUP beantwoordt in feite de vraag ‘Wat kan wel en wat niet op een bepaalde plaats?’. Het RUP Hernieuwenburg omvat grotendeels het centraal gedeelte van de gemeente Wielsbeke, meer bepaald site Hernieuwenburg, site OCMW-Woonzorgcentrum, de gemeentelijke begraafplaats, de Rijksweg en de Bloemen- en Granenwijk.
Binnen dit gebied werden enkele bestemmingswijzigingen voorgesteld. Zo kregen beide groenzones binnen de Bloemen- en Granenwijk deels een andere bestemming: de centrale groenzone kreeg gedeeltelijk de bestemming ‘wonen‘, met de creatie van vijf loten bouwgrond, de andere groenzone langs de Dahliastraat werd ingekleurd als projectzone voor ‘wonen of zorgwonen’. Deze visie was ingegeven vanuit de vaststelling dat in het verleden de ruimtelijke inname binnen die zones niet optimaal was gebeurd.
Van zodra het openbaar onderzoek over het RUP van start ging, ontving ieder lid van het schepencollege, alsook een aantal gemeenteraadsleden en politieke mandatarissen van CD&V en N-VA een aantal vragen en opmerkingen van bewoners uit de Bloemen- en Granenwijk, waarbij zij zich uitspraken voor het integrale behoud van beide groene zones in hun wijken. Tezelfdertijd werd het college geconfronteerd met een aantal foutieve geruchten over de concrete invulling van deze zones.
Behoud van bestaande groenzones
Aangezien de CD&V/N-VA-meerderheid een groot belang hecht aan het draagvlak dat er bij de lokale bevolking is voor een bepaald project of plan, denk bijvoorbeeld maar aan de beslissing om geen éénrichtingsverkeer in te voeren in Ooigem, heeft het college van burgemeester en schepenen zich nu uitdrukkelijk voor het behoud van beide groenzones uitgesproken.
Tijdens de infovergadering van 24 augustus in zaal Vogelsang heeft het schepencollege dit standpunt aan de bevolking verduidelijkt. Aan de groenzones zal met andere woorden niets veranderen.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is